לקוחות ייעוץ משכנתאות

לקוחות ייעוץ משכנתאות או הלקוחות שחברות ייעוץ המשכנתאות פחות רוצות לקוחות שחזרו להם צ'קים בבנק – אילו הם לקוחות שיש להם היסטוריה שלילית עם הבנק, וצפוי קושי כלשהו בקבלת המשכנתא לקוחות עם חשבון מוגבל – הקצנה של הסעיף הקודם לקוחות שסכום המשכנתא שלהם נמוך – במקרים של מיחזור, ככל שסכום …