לקוחות ייעוץ משכנתאות

או

הלקוחות שחברות ייעוץ המשכנתאות פחות רוצות

  • לקוחות שחזרו להם צ'קים בבנק – אילו הם לקוחות שיש להם היסטוריה שלילית עם הבנק, וצפוי קושי כלשהו בקבלת המשכנתא
  • לקוחות עם חשבון מוגבל – הקצנה של הסעיף הקודם
  • לקוחות שסכום המשכנתא שלהם נמוך – במקרים של מיחזור, ככל שסכום המשכנתא הקיימת נמוך יותר, וכאשר מוסיפים את עמלות סילוק ההלוואה, הופך מיחזור המשכנתא לכדאי פחות. בחברות שבהן העמלה נגזרת מגדול הסכום למיחזור, בוודאי שיעדיפו תיקים גדולים יותר. ישנן חברות שמציינות שאינן יכולות לסייע לתיקים בהן המשכנתא נמוכה מ-150,000 ש"ח או אפילו יותר.
  • לקוחות רחוקים גאוגרפית -על מנת לקדם תהליך לקיחת משכנתא מול הבנק, נדרש הלקוח להגיע פעם אחת לפחות לפגישת הסבר/היכרות/ייעוץ, ולאחר מכן יש תהליך אל מול הבנק (לפחות פגישת סגירה נוספת). השיקול הגאוגרפי יכול להשפיע על נכונות הלקוח להגיע.